Menu

Persoonlijke bescherming

Omnial biedt een compleet pakket van persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsomstandigeheden zijn een steeds grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven. Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen daarin vaak een essentieel onderdeel. Een werknemer die zich prettig voelt, functioneert immers beter.

GET biedt u een volledigpakket persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Handbescherming

Handbescherming

Adembescherming

Adembescherming

Oogbescherming

Oogbescherming

Gehoorbescherming

gehoorbescherming

Bedrijfskleding

Bedrijfskleding